Trivsel, dannelse og uddannelse er i fokus.

Vi stiller på den baggrund store krav til os selv og hinanden og ønsker, at vores arbejde er forankret i et positivt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Barnet er i centrum med udgangspunkt i "Vores børnesyn" og det skal igennem hele skoleforløbet opleve et miljø, hvori der hersker tryghed og hvori man udfordres fagligt og socialt. At begynde i skole er en stor begivenhed i både barnets og forældrenes liv.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det bliver en positiv og lærerig oplevelse.

Vi glæder os til samarbejdet med jer.

Vigtige datoer

Indskrivning

4. oktober 2021 - 7. januar 2022

Informationsmøde for

skolestartere 2022 med forældre

13. oktober 2021 kl 16 - 18

Skoleuge 1 2021

1. - 3. november 2021(uge 44 mandag - onsdag)

"Hilse-på"møde med forældre og børn

12. januar 2022 kl 16.30 - 18.00

Skoleuge 2 2022

25. - 27. april 2022 (uge 17 mandag - onsdag)

Fyraftensmøde 2020

8. juni 2022 kl 16.30 - 18.00 - Forældre til indskrevne børn får særskilt besked i E-boks om hvornår og hvordan.

 

Fyraftensmøde for

kommende skolestartere - skolestart 2023

8. juni 2022 kl 16.30 - 18.00

 

Vestergårdsskolen har igennem flere år haft et stadigt tættere samarbejde med Vestergård Dagtilbud i forhold til at sikre så god og tryg en overgang fra børnehave til skole som muligt.

Samarbejde med Dagtilbuddet

  • Skoleuger: 2 gange 3 dage i året op til skolestart er børnene fra storbørnsgrupperne på skolen i den såkaldte skoleuge. Her laver de sammen med børn fra 0. og 1. klasse forskellige skoleaktiviteter, så de får snust lidt til, hvad det vil sige at gå i skole på Vestergårdsskolen. Den sidste af de 3 dage er de på besøg i SFO’en. Skoleugerne planlægges i et samarbejde mellem skolen og dagtilbuddet.

Information til dig som forælder

  • Alle forældre til næste års skolebegyndere inviteres til et informationsmøde i september/oktober. Programmet for dette møde indeholder dels informationer om skolen og skolens værdigrundlag, og så lader vi et par klasser gå i skole denne aften, så de nye forældre kan danne sig et indtryk af skolens virksomhed – herunder stifte bekendtskab med it-baseret undervisning.
  • I skal som forældre hente jeres barn i SFO’en, når barnet deltager i skoleugerne. Her er der mulighed for at tale med pædagoger og repræsentanter for ledelsen og opleve SFO’ens liv.
  • Følg os på Facebook – her kan du se mere om livet på skolen.
  • Er du i tvivl om noget eller bare har brug for at drøfte noget i forhold til dit barns skolestart, er du altid velkommen til at kontakte skolens ledelse for en snak i telefonen eller et møde.

Skole-hjemsamarbejdet

  • Klasse/årgangsforældreråd. Alle klasser skal have et klasseforældreråd, der består af 3- 6 forældre, som står for at lave fælles klassearrangementer, og som kan inddrages af lærerne/pædagogerne og/eller ledelsen i forhold til dialog om indsatser og udfordringer i klassen/på årgangen. Vi startede for nogle år siden med at have et fælles årgangsforældreråd på 0. årgang, og det er vores intention, at det skal fortsætte på de andre årgange også.

Det er vigtigt at proceduren for ønske om skoleskift bliver fulgt, så en eventuel overgang går så let og godt som muligt.

Ved ønske om skoleskift

Nødvendig information samt blanketter, der skal udfyldes findes på www.aarhus.dk/skoleskift.

Du skal som forælder desuden være opmærksom på følgende:

  • Du skal både kontakte den skole, I ønsker at skifte til, og den nuværende skole vedrørende ønsket om skoleskift
  • Det er vigtigt, at du via skoleskiftblanketten giver tilladelse til, at den nye skole kan få overleveret oplysninger om dit barn, da det sikrer en langt bedre skolestart på den nye skole for dit barn
  • Sørg for, at dit barn får sagt ordentligt farvel på den afgivende skole til såvel personale som klassekammerater