principper

Alle elever på Vestergaardsskolen har krav på at kunne leve et skoleliv fri for mobning og i visheden om at de voksne har en plan.

I linket kan du læse mere om skolens antimobbestrategi.

Antimobbestrategi

Sådan forebygger Vestergaardsskolen mobning.

Antimobbestrategi - forebyggelse

Vestergaardsskolen arbejder også for at forebygge mobning i det digitale rum.

Antimobbestrategi - digitalt medborgerskab

Vestergaardskolens skærmpolitik er udarbejdet med inspiration fra analysen: ”Skærm - skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?” udarbejdet af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (Aarhus Universitet).

Analysen trækker to grundlæggende hensyn op over for hinanden: På den ene side kan mere mobil-fri tid give færre distraktioner og forstyrrelser i timerne, ligesom mobil-fri tid i pauserne kan have en gavnlig indflydelse på samværet og det sociale miljø, herunder udeliv og leg. På den anden side kan en mindre restriktiv skærmpolitik åbne for mere fleksibilitet til at udnytte teknologiens styrker og til at lære elever om, og med, de digitale medier.

Vestergaardskolen har forsøgt at balancere disse hensyn i en fleksibel skærmpolitik, hvor mobiltelefoner som hovedregel ikke må benyttes, men hvor lærere og pædagoger i relevante sammenhænge kan beslutte at inddrage mobiltelefoner i undervisning samt i tema-forløb og lignende. Vestergaardskolen benytter, at mobiltelefoner i trygge omgivelser under anvisning fra lærere og pædagoger anvendes som redskab til informationssøgning, ordbøger, som lommeregner, til videooptagelser i undervisningsprojekter og lignende.

Du kan læse mere her

Skolens skærm og IT-politik