Vestergaardsskolen er en skole i rivende udvikling og har i løbet af de sidste par år foretaget nogle bemærkelsesværdige spring på en række væsentlige områder.

Karaktergennemsnit.

Den dygtigste fjerdedel havde et gennemsnit på 10,2! Vi er kort sagt også en skole for de dygtigste.

Vi kom i skoleåret 2014/2015 ud med et karaktergennemsnit, der lå meget tæt på kommunegennemsnittet. Vi har siden skoleåret 12/13 hævet gennemsnitskarakteren fra 4,6 til 6,9

Undervisningseffekt.

Populært sagt “overpræsterer” vi på Vestergaardsskolen og lå i skoleåret 2014/2015 ekstremt højt. Vores elever får et højere karaktergennemsnit, end det er forventeligt i forhold til deres baggrund.

Undervisningseffekten

  • er et vigtigt parameter i sammenligningen mellem skoler.
  • siger noget om, hvor godt et resultat er, når man tager højde for elevsammensætningen (det kaldes socio-økonomisk reference).

Vestergårdsskolen har en meget høj undervisningseffekt på +0,5,

Vores elever får karakterer, der ligger 0,5 over, hvad der er forventeligt.

TEAM10 - Vestergaardsskolens 10. klassecenter

Vores resultater for 10. klasses-eleverne ligger en del over kommunegennemsnittet, både med hensyn til karakterer og med hensyn til at komme videre i en ungdomsuddannelse.
Måske er det også derfor, at vi er så populært et 10. klassecenter, at vi til dette skoleår måtte afvise 50 ansøgere.

Elevtrivsel

På Vestergaardsskolen kan næsten alle elever svare ja til, at de har en god ven.

I forhold til elevtrivsel ligger vi på kommunegennemsnittet, men vi vil gerne fremhæve ét resultat, som vi faktisk synes er utroligt vigtigt; nemlig at meget tæt på 100 % af eleverne oplever, at de har en god ven!

Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivslen er steget betydeligt

Elevfravær

Elevfraværet er faldet betydeligt.

Den bedste SFO for distriktets børn

Vi har - på trods af folkeskolereformen - formået at fastholde elevtallet i SFO’en, også for 3. årgang.