Vestergårdsskolen blev bygget i 1952. Skolen har løbende gennemgået renovering og udvikling af de fysiske rammer. Vi er så heldige at ligge i et område med gode idrætsfaciliteter (Viby Stadion) og er omgivet af grønne områder, som meget ofte benyttes i løbet af skole-, sfo- og klubtiden.

I 2015 flyttede klubben AKVA ind i nyindrettede lokaler i kælderen. Samarbejdet mellem skole og klub er blevet tættere.

Vi har et tæt og godt samarbejde med Vestergård Dagtilbud, som vi bl.a. arrangerer skoleuger sammen med.

Vi arbejder hele tiden på at gøre overgangen fra dagtilbud til skole bedre, bl.a. ved at børnene fra dagtilbuddene kommer på skolen til forskellige arrangementer eller blot kommer for at bruge vores faciliteter.