Alt arbejde i SFO'en på Vestergårdsskolen tager udgangspunkt i vores grundværdier:

ANERKENDELSE – RESPEKT – TRYGHED

På Vestergårdsskolen har vi det hele barn i centrum, og vi har et tæt samarbejde mellem skole og fritid for at give børnene sammenhæng i hverdagen. Vi giver børnene de optimale rammer for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Åbningstider:

Vi har morgenåbent i SFO på Ormslevvej hver dag fra kl. 6.30 frem til skoledagen starter kl. 8.00. Vi lægger vægt på, at jeres barn møder ind til rolige og hyggelige rammer, for at barnet kan få den bedste start på en ny dag. Børnene har mulighed for at få morgenmad i SFO. Børnene sendes i skole kl. 7.50.

SFO om eftermiddagen starter, når børnene har fri fra undervisning på lidt forskellige tidspunkter henover ugen.

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Åbner 14.00 14.00 13.00 14.00 13.30
Lukker 17.00 17.00 17.00 17.00 16.30

 

SFO'en består af to fysiske afdelinger med lokaler på Nordbyvej og Ormslevvej. På Nordbyvej har vi Cafeén, som er fælleslokaler med skolen, og på Ormslevvej har vi vores eget hus, som primært rummer SFO.

Vi har store, dejlige udearealer, og I skal være indstillet på, at det kan tage tid at finde jeres barn, når I kommer for at hente det. Derudover har vi mulighed for at benytte skolens faglokaler, såsom f.eks. gymnastiksale, håndværk&design, hjemkundskab og computerlokale.

 

SFO udeliv

 

Hvert år i maj/juni flytter hele SFO i Hørhaven i en hel uge.

Her er dejligt højt til loftet og mulighed for at komme helt tæt på naturen.

Ved at flytte børnene ud af de vante rammer og væk fra alle de almindelige aktiviteter, giver vi dem mulighed for at opdage nye relationer og skabe bånd på tværs af både alder og køn.

Vi er én hel SFO med et samlet pædagogisk fundament, hvor vi hele tiden har fokus på at udvikle vores pædagogiske praksis.

Strukturen er opbygget således, at der på hver årgang er tilknyttet to årgangspædagoger, som er primær på hver deres klasse. I forhold til klasserne står årgangspædagogerne for UUV (understøttende undervisning), specifikt arbejde med klassens trivsel, samt kontakten mellem hjemmet og SFO. Årgangspædagogerne indgår desuden i et årgangsteam med klassens faste lærere.

Vi er en funktionsopdelt SFO, og vores daglige arbejde er bygget op omkring forskellige aktiviteter.

Vi vægter udvikling og læring gennem de forskellige aktiviteter højt og sørger for at skabe rum til både fysisk udfoldelse og stille fordybelse.

Vi lægger vægt på, at det er barnets fritid. Vi bestræber os på at tilbyde mange forskellige aktiviteter, så vi tilgodeser alle børns ønsker og behov.

Vi støtter børnene i deres egne ønsker og ideer, men vi tager også udgangspunkt i pædagogisk overvejede aktiviteter, som skaber de mest optimale rammer for udvikling af sociale kompetencer, dannelse, trivsel og venskaber.

Børnene har mange valgmuligheder i forhold til aktiviteter.

Vi har ofte gang i vores bålplads og bålhytte, hvor der bliver snittet i træ og lavet forskelligt over bålet.

Der er mulighed for at bygge og konstruere i vores legorum, eller man kan snuppe sig et spil pool, bordtennis eller airhockey. Måske lysten er mere til at boltre sig udendørs eller i gymnastiksalen. Det kan også være, at man ovenpå en lang skoledag trænger mest til at sidde og nørkle og styrke sin finmotorik og kreative side i vores krealokale

Der er selvfølgelig også mulighed for at få stillet sin computer-spilleglæde, da vi to gange om ugen har spilledag for henholdsvis drenge (mandage og onsdage) og piger (tirsdage og torsdage).

Vi laver aktivitetsugeplaner for 14 dage ad gangen. Disse planer bliver i en forenklet udgave delt med jer forældre, så I kan følge lidt med i, hvilke aktiviteter jeres børn har mulighed for at deltage i.

Onsdag eftermiddag er vores ”lange” SFO-dag.

Vi har om onsdagen børnene fra kl. 13.00, og denne ekstra time giver os større mulighed for at komme på ture ud af huset.

Skole og SFO har egen bus, så vi har rig mulighed for at tage mange forskellige steder hen. Vi forsøger så vidt muligt, at alle børn med jævne mellemrum, får muligheden for at komme med på tur.

Vi har i SFO’en en del traditioner, som vi gør meget for at værne om. Vi udarbejder et årshjul, hvori faste tilbagevendende aktiviteter i SFO fremgår, som f.eks.:

 

Feb./marts
  • Fastelavn
Marts/april
  • Forløb med påske-kreaværksted
Maj/juni
  • Hørhave-uge - hele SFOen rykker i hørhaven
Sep.
  • Sommerfest - Hele skolen og SFO holder sommerfest.
  • Valg SFO-forældreråd
Nov.
  • Opstart af julegaveværksteder og øvning til det årlige Luciaoptog
Dec
  • Julegaveværksteder, juleklip.
  • Luciaoptag på skolen, til forældrekaffe i SFO, plejecentret Fortegården og i Viby Centret.
  • Børnejulefrokost - børnene har mad med til den fælles julebuffet.