Vestergårdsskolen har en almen-SFO og en special-SFO, der bindes sammen i det daglige fritidspædagogiske liv.

Vi er optaget af at SFOen er et trygt, aktivt og lærerigt sted for alle børn og voksne.

På Vestergårdsskolen har vi det hele barn i centrum, og vi har et tæt samarbejde mellem skole og fritid for at give børnene sammenhæng i hverdagen. Vi giver børnene de optimale rammer for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt ved hjælp af en anerkendende pædagogisk tilgang og vores grundlæggende respekt for barnets frie tid.

Det pædagogiske arbejde i Vestergårdsskolens SFO tager udgangspunkt i skolens værdier samt vores fritidspædagogiske vision. Se SFO mål og indholdsbeskrivelse under ”Mål og Indhold”.

Vi har morgenåbent i SFO på Ormslevvej hver dag fra kl. 6.30 frem til skoledagen starter kl. 8.00.

Vi lægger vægt på, at jeres barn møder ind til rolige og hyggelige rammer, for at barnet kan få den bedste start på en ny dag.

Børnene har mulighed for at få morgenmad i SFO. Børnene sendes i skole kl. 7.50.

Kontakttelefon i SFO

   
 0.-1. årgang:  8713 9913
 2.-3. årgang:  8713 9928
 Specialklasser:  8713 9929 
   

Åbningstider

 Hverdag

 
 Morgenåbning: 06.30-08.00
 Mandag, tirsdag og torsdag:  14.00-17.00
 Onsdag: 13.00-17.00
 Fredag: 13.00-16.30
   

 Skoleferier og fridage

 
 Mandag til torsdag: 06.30-17.00
 Fredag: 06.30-16.30

SFO'en består af to fysiske afdelinger med lokaler på Nordbyvej og Ormslevvej. På Nordbyvej har vi Cafeén, som er fælleslokaler med skolen, og på Ormslevvej har vi vores eget hus, som primært rummer SFO.

Vi har store, dejlige udearealer, og I skal være indstillet på, at det kan tage tid at finde jeres barn, når I kommer for at hente det. Derudover har vi mulighed for at benytte skolens faglokaler, såsom f.eks. gymnastiksale, håndværk&design, hjemkundskab og computerlokale.

 

SFO udeliv

 

Hvert år i maj/juni flytter hele SFO i Hørhaven i en hel uge.

Her er dejligt højt til loftet og mulighed for at komme helt tæt på naturen.

Ved at flytte børnene ud af de vante rammer og væk fra alle de almindelige aktiviteter, giver vi dem mulighed for at opdage nye relationer og skabe bånd på tværs af både alder og køn.

Vi er én hel SFO med et samlet pædagogisk fundament, hvor vi hele tiden har fokus på at udvikle vores pædagogiske praksis.

Strukturen er opbygget således, at der på hver årgang er tilknyttet to årgangspædagoger, som er primær på hver deres klasse. I forhold til klasserne står årgangspædagogerne for UUV (understøttende undervisning), specifikt arbejde med klassens trivsel, samt kontakten mellem hjemmet og SFO. Årgangspædagogerne indgår desuden i et årgangsteam med klassens faste lærere.

Vi er en funktionsopdelt SFO, og vores daglige arbejde er bygget op omkring forskellige aktiviteter. Vi vægter udvikling og læring gennem de forskellige aktiviteter højt og sørger for at skabe rum til både fysisk udfoldelse og stille fordybelse. Vi lægger vægt på, at det er barnets fritid, og vi tilbyde mange forskellige aktiviteter, så vi tilgodeser alle børns ønsker og behov.

Vi har ofte gang i vores bålplads og bålhytte, hvor der bliver snittet i træ og lavet forskelligt over bålet. Der er mulighed for at bygge og konstruere i vores legorum, eller man kan snuppe sig et spil pool, bordtennis eller airhockey. Måske lysten er mere til at boltre sig udendørs eller i gymnastiksalen. Det kan også være, at man ovenpå en lang skoledag trænger mest til at sidde og nørkle og styrke sin finmotorik og kreative side i vores krealokale. Hver dag kl. 16, er der "te-hygge", i fællesrummet, hvor der serveres et stykke knækbrød eller frugt. 

Vi laver aktivitetsugeplaner for 14 dage ad gangen. Disse planer bliver i en forenklet udgave delt med jer forældre, så I kan følge lidt med i, hvilke aktiviteter jeres børn har mulighed for at deltage i.

Vi støtter børnene i deres egne ønsker og ideer, men vi tager også udgangspunkt i pædagogisk overvejede aktiviteter, som skaber de mest optimale rammer for udvikling af sociale kompetencer, dannelse, trivsel og venskaber. Vi arbejder med afsæt i vores fritidspædagogiske vision, samt mål og indholdsbeskrivelse. 

Fast ugentlig udedag: En dag om ugen hvor alle er ude i alt slags vejr 😊 – her tilbydes udelivs aktiviteter.

Fast dag til ture ud af huset: Her har vi mulighed for at benytte bussen på skift eller flere årgange sammen. 

Fast ugentlig årgangsdag: er dage hvor man kun har SFO med sin klasse eller årgang. Dette for at danne relationer på tværs, samt arbejde med trivsels aktiviteter.

Skole og SFO har egen bus, så vi har rig mulighed for at tage mange forskellige steder hen. Vi forsøger så vidt muligt, at alle børn med jævne mellemrum, får muligheden for at komme med på tur. Vi benytter også bussen i forbindelse med den understøttende undervisning.

Vi har i SFO’en en del traditioner, som vi gør meget for at værne om. Vi udarbejder et årshjul, hvori faste tilbagevendende aktiviteter i SFO fremgår. SFOens daglige pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i den fritidspædagogiske vision - mål og indholdsbeskrivelse.