I klasseforældrerådene fastlægger man selv mødeaktivitetsniveauet.

På alle klassetrin afholdes herudover årlige forældre-/elevsamtaler.

Gennem nu flere år har skolebestyrelsen været tovholder på at arrangere en meget velbesøgt skolefest, som vi har været så heldige, at vi har kunnet afholde udendørs i skolegården med elevunderholdning, medbragte madkurve og store grills.

For 9. og 10. klasse afholdes et dimissionsarrangement lige før sommerferien. Heri deltager stort set alle elever og deres forældre.

I bestræbelserne på at tiltrække distriktets 0. klasseelever inviteres alle forældre til næste års skolebegyndere til en informationsaften allerede i september/oktober. Programmet for dette møde indeholder dels informationer om skolen, skolens politikker på udvalgte områder, eksempelvis mobning, og så lader vi et par af de ældre klasser gå i skole denne aften, så de nye forældre kan danne sig et indtryk af skolens virksomhed – herunder stifte bekendtskab med it-baseret undervisning.

Skolen afholder efter behov netværksmøder i løbet af året. Heri deltager forældre, pædagoger, lærere, personale fra socialforvaltningen og andre relevante personer.

Målet er

  • at alle forældre skal opleve skolen som en åben, hjælpsom og støttende organisation.
  • at alle problemer skal søges afhjulpet på en respektfuld måde.
  • at forældrene føler sig inddraget i beslutningerne.
  • at forældrene skal opleve samarbejdet med skolen som forpligtende for begge parter.
  • at det gode forældresamarbejde fastholdes og udbygges.

Effekten af disse mål og de mange indsatser skal måles på, i hvor stort omfang forældrene deltager i aktiviteterne, og den tilbagemelding de giver herpå. Ligeledes skal effekten måles på, i hvilket omfang der træffes forpligtende beslutninger på netværksmøderne.