Den digitale familie

@VGSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK

På Vestergaardsskolen har vi en holdning til, hvad børn ser og oplever på internettet. Vi ønsker at indgå i samtale med børn om hvad der er hensigtsmæssigt at lave og se, når man har adgang til udstyr, der kan gå på nettet.

I samarbejde med skolebestyrelsen klæder vi forældre på til at tage samtalen og finde vej i de udfordringer man som forælder kommer i, når de digitale muligheder bliver en del af familien.

Sammen gør vi en forskel!

 

 

På Vestergaardsskolen har vi en holdning til, hvad børn ser og oplever på internettet. Vi ønsker at indgå i samtale med børn om hvad der er hensigtsmæssigt at lave og se, når man har adgang til udstyr, der kan gå på nettet.

Vi blander os i børns brug af internettet. Vi taler om det, selvom vi måske ikke altid forstår, hvad det er præcist de foretager sig. Vi interesserer os for, hvordan det går på internettet og bruger tid på at tale med børnene om det.

Det er de voksne, som sætter rammerne og er i stand til at overskue, hvad der er hensigtsmæssigt og guide.

Det betyder ikke, at vi ved alt og forstår alt, men børn har brug for at opleve, at ligesom vi og I interesserer os for deres liv ude i skolegården, til sport eller i fritidsklubben, så er vi også interesseret i det liv, de har på nettet.

Den synergieffekt som opstår, når skole og hjem trækker på den samme forståelse af børns liv på internettet, giver grobund for at vores fælles indsats for barnets trivsel både i skolegården og på nettet forstærkes. Både i skolen og hjemme.

Vi vil derfor anbefale, hvis man ønsker inspiration til samtalen og beslutningerne hjemme om tiden der bruges på computer, at man læser det inspirationsmateriale, som ligger her på på skolens hjemmeside. Det er også her du kan finde links, der peger hen på hjælp, hvis man pludselig har brug for et godt råd ifm sit barns digitale liv.

 

Vi har nok alle som forældre stillet spørgsmålet hen over aftensmaden “Hvordan gik det i skolen i dag?” eller “Hvordan er det gået til fodbold?”

Men hvornår har du sidst spurgt dit barn om “Hvordan gik det på internettet i dag?”

 

 

 

På Vestergaardsskolen giver vi forældre i indskolingen mulighed for at deltage i to forløb i hhv 2. og 3. klasse, hvor vi sætter fokus på det digitale liv.

Børns digitale liv

© Adobe Stock

 

I 2. klasse med fokus på den gode samtale og i 3. klasse med fokus på den første mobiltelefon.

Du kan læse mere i vores plan over digital dannelse på Vestergaardsskolen. Her vil du også kunne se en oversigt over, hvad vi gør på øvrige klassetrin igennem skoleforløbet.

RED BARNETS hjemmeside kan du få gode råd om dit barns digitale liv og du kan også få vejledning og hjælp til det lidt mere alvorlige på nettet.

Børns Vilkår - Gode digitale råd - En guide der sigter mod forældre til 7-12-årige, men forældre til yngre og ældre børn kan også bruge den.

Børns Vilkår - har en hjemmeside, hvor du som forælder kan blive klogere på hvordan du kan hjælpe dit barn til digital trivsel og dannelse.

Gode telefonnumre - Måske står du lige og mangler det der telefonnummer, så I kan få hjælp lige nu! I linket herunder finder du en række gode tjenester, som kan kontaktes for vejledning og råd

Sådan skal du nok ikke gøre! - Mette Horn demonstrerer i 4 små situationskomedier, hvordan man som forælder nok ikke lige skal tackle det der med at opdrage sine børn til at være på nettet. Sjovt og informativt :-)

På Vestergaardsskolen benytter vi det digitale værktøj, som Aarhus kommune stiller til rådighed for os.

 

Det skal være sjovt og hyggeligt at være på nettetDette værktøj indeholder blandt andet en mulighed for at oprette lukkede chats til vores elever, så vi sammen kan øve os på det at kommunikere i et digitalt fællesskab.

Det hedder Google Chat.

 

En Google Chat er et chatrum, som kan lukkes ned omkring de brugere, som bliver inviteret til at deltage.

Google Chat er så forbundet med alle de tjenester, som vi i øvrigt benytter os af i undervisningen f. eks Google Drev, Google Meet osv., og kan faktisk også fungere som et samarbejdsrum, der kan aktivere de tjenester, som giver mening i den samarbejdssammenhæng, man nu lige sidder i.

Læs meget mere om vores erfaringer med at arbejde med digital dannelse vha Google Chat i 2. klasse

 

 

Her kan du læse lidt mere om skolens princip for erstatningspligt og læse et par foldere om emnet, som er udgivet af justitsministeriet og Forsikring&Pension