VESTERGÅRD TEAM 10 ... er et tilbud til dig, som ønsker at være en del af et fællesskab i et trygt miljø. Vi er et mindre uddannelsessted med to-tre klasser.

VESTERGÅRD TEAM 10

... er et tilbud til dig, som ønsker at være en del af et fællesskab i et trygt miljø. Vi er et mindre uddannelsessted med to-tre klasser, hvor du vil få:

 • Gode kammerater.
 • Engagerede lærere.
 • Et anderledes skoleår.
 • Faglig opkvalificering.
 • Vejledning til din videre uddannelse.

For at få det bedste ud af dit skoleår forventer vi, at du har mod til at vise hvem du er og tager medansvar såvel fagligt som socialt.
På VESTERGÅRD TEAM 10 får du mulighed for at styrke din faglighed og samtidig dyrke det, du brænder for i dit linjefag.

Linjefag på TEAM 10

 • SoMe - So You
 • Litteratur&Film
 • Body challenge

et valg for dig som har en interesse for kommunikation, identitet, psykologi og mødet mellem mennesker.

På linjefaget SoMe - So You lærer du at forstå kommunikation på de sociale medier og i virkeligheden. Du vil forstå, hvordan den påvirker dig og din omverden. Vi arbejder i den forbindelse med blogging-genren, podcast/radiofortællinger og live storytelling.

På kommunikationslinjen beskæftiger vi os også med psykologi og identitet. Derfor du vil lære dig selv bedre at kende.

Du vil få scenekunstneriske værktøjer med i bagagen, som er nyttige i mange af livets aspekter - fx i forbindelse med en mundtlig eksamen.

Linjefaget har også blik for mødet mellem mennesker.

Du vil gennem forskellige forløb komme til at indgå i relationer med fx børnehavebørn eller plejehjemsbeboere, som vil kunne klæde dig på til et fremtidigt virke med megen menneskekontakt.

På linjefaget LITTERATUR & FILM er der tid til fordybelse.

Vi beskæftiger os med forskellige former for kommunikation.

Du vil få redskaber til, at kunne præsentere et mundtligt oplæg og tale i større forsamlinger. Vi arbejder også med at give konstruktiv respons.

Vi arbejder med analyse af litteratur, fiktionsfilm, TV og dokumentarprogrammer. Fx undersøger vi hvilke filmiske virkemidler, forskellige genrer benytter sig af, hvordan man fortæller i billeder, og hvordan man omsætter bøger til film.

Du skal også selv producere film. Vi arbejder med screenplay, storyboards, manuskripter og praktisk filmproduktion.

Vælger du LITTERATUR & FILM, får du mulighed for at sætte særligt fokus på de traditionelt boglige fag som f.eks dansk og samfundsfag.

Der er især fokus på:

 • at fordybe sig i filmhistorien.
 • at producere film.
 • at få kendskab til forskellig genrer.
 • at du er ambitiøs og har viljen til at udnytte dine muligheder bedst muligt.
 • at arbejde med tekst/filmananlyse.

Et valg for dig, som synes, det er fedt at prøve dig selv af fysisk og mentalt.

Der er fart over feltet, når vi bl.a.:

 • dykker med professionelle instruktører.
 • tager i fitnesscenter i januar-februar.
 • er i skoven på mountain bike.
 • laver samarbejdsøvelser.
 • klatrer, skøjter, bokser...
 • slutter året af med den ultimative oplevelse - RIB BOAT!

BODY CHALLENGE er et super godt tilbud til dig, som synes, det er motiverende at bruge både kroppen og hovedet gennem udfordrende aktiviteter - oftest i naturen, men indimellem også andre steder...

Vi vægter et godt og tæt skole-/hjemsamarbejde.

Er der forhold omkring den unges skolegang, I som forældre gerne vil drøfte, er skolens lærere og UU-vejleder til jeres rådighed og kontaktes nemt via AULA. Her kan I også følge vores dagligdag - fx se skema, lektier og infobreve.


I løbet af skoleåret afholdes et forældremøde umiddelbart efter skoleårets start, så I får mulighed for at møde lærerne i TEAM 10 og få informationer om årsplaner, ordensregler og undervisning.

I løbet af efteråret indkalder TEAM10 til forældre- og elevsamtaler, hvor elevernes trivsel og arbejdsindsats vil blive drøftet. Desuden vil der være fokus på den unges aktuelle standpunkt i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Der gives karakterer i de obligatoriske fag - dansk, matematik og engelsk samt i valgfagene tysk og fysik/kemi.

Et skoleår hos os kan bruges på mange forskellige måder.

Du skal som udgangspunkt aflægge prøve i de obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) på FP10 niveau eller evt FP9 niveau. Herudover kan du gå til prøve i tilbudsfagene tysk og fysik.

Et skoleår på VESTERGÅRD TEAM 10 kan du bruge som springbræt til de forskellige ungdomsuddannelser (HTX, HHX, STX, HF, SOSU og Teknisk skole). Vi vægter brug af IT højt, og underviser i forskellige programmer som kan forbedre dine faglige evner.

På Vestergårdsskolen lærer du at bruge cloudcomputing i hverdagen. Vi tilbyder dig at lære dig at bruge collaborative værktøjer i dit samarbejde med lærere og klassekammerater.

Vi lærer dig at bruge Google Drive og Googles Officepakke.

Du stifter også i løbet af skoleåret bekendtskab med multimodale redskaber, som sætter lyd og billede på dit skolearbejde.

Alle elever i 10. klasse får adgang til at låne en Chromebook, som Aarhus kommune stiller til rådighed for alle elever fra 2. - 10. klasse. Chromebooken bliver et personligt arbejdsredskab, som man må tage med hjem. En Chromebook opfylder alle krav til at kunne gennemføre en 10. klasse.

Et skoleår hos os er en mellemstation, inden det går løs på ungdomsuddannelserne. Du modnes fagligt og socialt, inden de nye udfordringer sætter ind. Du vil i dette år prøve kræfter med nye spændende områder, som ligger tæt op af det ungdomsuddannelserne tilbyder.

Skoleåret starter med en introtur

Vi lærer hinanden at kende. Vi laver mad sammen, hygger ved bålet og laver nogle sjove aktiviteter.

Det er vigtigt for os, at alle i team 10 er en del af et større fællesskab. Derfor laver vi indimellem ting på tværs af klasserne for eksempel fælles morgenmad, skemaomlægning og holddeling.

Du kommer tæt på dine lærere og kammerater, da vi er et mindre center, som prioriterer samarbejde og tryghed på tværs af klasser.

Vi afvikler introdage hvor vi bl. a tager til stranden, tager i skøjtehallen til jul, har fællesspisning og holder en lidt anderledes sidste skoledag udelukkende for 10. klasses elever...