Dermed kan børnene – og lærerne/pædagogerne koncentrere sig om undervisningen, hvilket giver det bedste undervisningsmiljø.

Børn lærer på mange forskellige måder, og leg, bevægelsesaktiviteter o.l. kan sagtens være den gode indgang til læring.

Hver dag starter med 20 minutters læsebånd, hvor læreren med alle børn har aftalt, hvad de læser, så det passer til deres niveau. Indtil børnene kan læse, vil læreren/pædagogen læse for eller med børnene.

Vi har valgt en lidt længere lektionslængde end de fleste andre skoler, nemlig 60 minutter, da det giver bedre mulighed for fordybelse og færre lærer- og fagskift på en dag.

Det betyder også, at der er lufte-pauser eller ”brainbreaks” i løbet af timen, som kan lægges ind, når det passer bedst.