Alle skoler er forpligtede på at samarbejde om lærerstuderendes praktik. Vestergaardsskolen har påtaget sig forpligtelsen ved at være værtsskole for alle 4 årgange.

Studerende i praktik på Vestergaardsskolen er samtidig en berigelse for skolen, da de studerende er med til, at skolens lærere hele tiden er skarpe på egen virksomhed, bliver udfordret af nysgerrige studerende og bliver nyttige samarbejdspartnere i de studerendes uddannelse.

Derved får skolen glæde af hele tiden at være ajour med den teoretiske viden, der understøtter vores søgen efter den bedste undervisning for vores elever. Vestergaardsskolen ser det samtidig som en god lejlighed til at gøre skolen til et endnu mere attraktivt arbejdssted til gavn for skolens elever.

Skolens elever vil derfor møde en bred variation af undervisningens forskellige nuancer og derved møde voksne, der kontinuerligt har fokus på at skabe de allerbedste betingelser og rammer for elevernes udvikling.