Beviser fra 2008 og frem kan hentes via borgerservice: Bestil afgangsbevis fra folkeskolen (borger.dk)

Beviser fra 1978 – 2007 kan man selv bestille ved stadsarkivet: Bestil kopi af afgangsbevis (eksamensbevis)

Beviser ældre end 1978 skal man have fat i rigsarkivet for at få adgang til: Bestil dit eksamensbevis fra Rigsarkivet (borger.dk)